ELMs framtidskommission

ELMs framtidskommission genomför just nu en stor enkätundersökning bland alla som har eller har haft någon form av anknytning till ELM.

Roseniuskyrkan följer framtidskommissionens arbete med stort intresse, och om du deltagit i Roseniuskyrkan hoppas vi att du också vill delta. Det tar ca 10 minuter att svara på frågorna.

Gå till elmbv.se/framtiden och delta!