Efter visionsserien: vad gör vi nu?

De senaste fyra gudstjänsterna har vi pratat om Roseniuskyrkans vision. Roseniuskyrkan vill … kan du fortsättningen?

Ha Jesus i centrum. Stå på Bibelns grund. Vara ett andligt hem, med hjärta för Stockholm. Jag hoppas att du snart kan den utantill. Utantillkunskap har ett dåligt rykte, men det vi kan utantill kan vi påminna oss själva och andra om. Det vi kan utantill är inte långt från att bli en vana. Vår vision handlar både om att se klart, men också om att se långt. Att kunna avgöra vad som är viktigt, men också att kunna se ett mål och sträva mot det. Dessa fyra rubriker sammanfattar på ett väldigt kortfattat sätt vad Roseniuskyrkan är och vill bli allt mer, så försök gärna lära dig orden utantill, så att du kan be och arbeta för att detta ska bli verklighet.

Om du missade en gudstjänst kan du lyssna i fatt här. Det finns också en längre visionstext som vi predikanter och styrelsen tillsammans arbetar med, och som blir tillgänglig inom kort. Och ändå är ju varken utantillkunskap, några inspelade gudstjänster eller ett välformulerat (och väldesignat!) dokument detsamma som en levande vision. Om visionen fungerar, skulle utantillkunskapen, inspelningar, dokument och så vidare inte ens behövas. Målet är att man ska komma till Roseniuskyrkan och spontant utbrista: I den här kyrkan finns verkligen Jesus! Eller: Se vad de älskar och tar hand sina medmänniskor! Eller: Här blir jag verkligen inspirerad att betjäna min stad! Visionen är inte en formulering vi ska se, utan en verklighet vi önskar att människor ska se bland oss.

När jag tänker på de fyra delarna i visionen blir jag riktigt, riktigt glad. Det här är en kyrka jag vill vara med i, och ge av min tid och min kraft till. Jag hoppas att du känner likadant.

Taggar: , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera