Du behöver inte vara rädd

I Matteus 24 talar Jesus om en man som överlåter åt tjänare att förvalta hans egendom. Den ene får mer att förvalta, den andre mindre, allt efter deras förmågor. Gud har överlåtit skapelsen åt människan att förvalta och han har gett var och en av oss olika gåvor och uppgifter. Två tjänare i liknelsen får beröm för att ha använt sina gåvor klokt och låtit dem förökas, den tredje blir bannad för att av rädsla ha varit overksam. De trogna tjänarna får stor belöning, men den tjänare som grävde ner sin gåva blir utestängd från den eviga glädjen.

Liknelsen riktar sig också till oss. Förvaltar vi våra gåvor så att de blir till välsignelse för andra och till Guds glädje, eller gräver vi av rädsla ner dem? Vi har fått olika gåvor, och i olika utsträckning har vi hus och hem, familj och vänner, hälsa, arbete, mat, krafter och tid. Utöver det har vi gåvor som är mer specifika för just oss. Det är lätt att rädslan för att göra fel och bli sedd ner på av en medmänniska får styra oss – inte minst idag där sociala medier är ett ”utmärkt” redskap för att göra ner en medmänniskas rykte och värdighet. Då är det enklare att inte göra någonting alls än riskera att göra fel. Men aposteln Johannes skriver: Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff.

De goda nyheterna i evangelium är att Gud älskar människan med så stor kärlek att han har burit straffet i hennes ställe. Han vill lyfta av dig din skuld och din rädsla och i stället ge dig sin kärlek. Du som vill leva i tron på Jesus har en försvarare som för din talan inför Gud, och hans ord väger tyngre än någon annans. Har du rent samvete inför Gud, genom syndernas förlåtelse, så kan andra få förtala dig bäst de vill. Den vetskapen drev aposteln Paulus när han ständigt förtalades och motarbetades. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, skriver Johannes, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Hurdan är Kristus? Han är ren, hel och utan skuld. Sådan är också du om du vill ta emot hans förlåtelse och leva i hans gemenskap. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom (Jesaja 53: 6). Gud flyttade över din skuld till Jesus, och när Jesus betalade gjorde han det helt och fullt. Det finns inte längre någon skuld att bära, om du har lämnat den till Jesus. Och finns det ingen skuld, så finns det heller ingen grund för inkasso att komma med sina krav. Jesus har ju redan betalat. Det gjorde han genom att lida, dö och uppstå för dig. Vad har du då att vara rädd för?

Så bekänn frimodigt din synd, ta emot förlåtelsen, och gå ut och förvalta din talent med glädje!

Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera