Du är inte fördömd

Sociala medier är det perfekta mediet om man vill hudflänga en annan människa. Man måste tänka sig för innan man uttrycker sig på sociala medier – särskilt om man är en offentlig person! – för rätt vad det är kan man drabbas av omvärldens dom. Och på sociala medier är den extra obarmhärtig.

I Romarbrevet kapitel 8 står följande ord att läsa:

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Vad betyder det egentligen? Jo, det betyder att den dom som vilar över mig från Gud, på grund av min synd, inte längre kommer att drabba mig.

Du måste tänka dig in i en brottssituation där du sitter på de anklagades bänk och dina synder vittnar emot dig. Du vet och förstår att en fällande dom är det enda rimliga, men så får du i stället höra en frikännande dom. Hur kan det egentligen komma sig?

Jo, Bibeln förkunnar att Gud har trätt i syndares ställe och blivit dömd och straffad för att vi ska kunna bli förklarade rättfärdiga, det vill säga utan skuld.

Men vi är ju inte utan skuld. Det låter som att en brottsling bara går fri och kan fortsätta sin kriminella bana. Det är ju något ännu värre än att dömas för sina synder! Ja, fast Bibeln går faktiskt ännu längre. Det är inte nog med att Gud straffas i vårt ställe, han tar dessutom bort den invändiga brustenheten, d.v.s. den inre driften till att synda, och ersätter den med Guds Ande. Paulus uttrycker det så här i 2 Korinthierbrevet 5:

Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse.

Detta gäller också dig. Om du för Jesu skull ber om dina synders förlåtelse, så ska du veta att Gud av nåd förlåter alla synder. Han friar dig från sin rättvisa dom, eftersom han har låtit domen drabba sig själv. Dessutom förnyar han varje människa, som genom dopet och tron har kommit till Jesus, genom att ge henne ett nytt hjärta och en ny vilja. Det är verkligen goda nyheter!

Denna frälsning får du ta emot i tro, d.v.s. i förtröstan på att Gud håller vad han har sagt i sitt ord, och räkna som din alldeles oavsett om du kan känna den eller upplever dig värdig frälsningen. Gud har inte kommit för att kalla helgon utan syndare. Dessa syndare förlåter och förnyar han och gör så till helgon genom sin Ande.

Det får du lita på och tro på för Jesu skull. Det är sant och visst.

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige . Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.
 (1 Johannesbrevet kapitel 2, vers 1-2.)

Taggar:
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera