Den gammalmodiga Luther?

Jag har funderat en del över ett förhållande inom den moderna lutherdomen som slår mig som en aning märklig. Många församlingar som vill vara klassiskt kristna och lutherska har en tendens att ge ett ålderdomligt intryck. Det har inte minst att göra med språket som används.

Ta exempelvis de lutherska psalmerna som fortfarande används, som den välkända psalmen ”Vår Gud är oss en väldig borg”. I den sista versen sjunger man:

Guds ord och löfte skall bestå/ vi det i hjärtat bäre./ För himmel, ej för jord, vi gå/ till strids och redo äre.

Språket är ganska långt ifrån det vardagliga språkbruket. Konjunktivformen (bäre, äre) används inte längre mer än i arkaiska uttryck som ”vore” och ”leve”, och överlag ger psalmen ett tungt och gammalmodigt intryck.

Eller ta språket och uttrycksformerna i predikningar. För att måla upp en nidbild (och i viss mån en halmgubbe) kan man ibland få intrycket att den som är mest luthersk är den som är mest allvarlig (det där kan väl ändå inte förekomma i frikyrkan …!).

Kontrasten blir så stor när jag möter den verklige Luther i hans texter och i andras texter om honom. Luther talade inte 1400-talstyska, utan såg till att människor kunde läsa Bibeln och sjunga psalmer på sitt eget språk med ett språkbruk de var vana vid. Vidare finns det många saker man kan anklaga Luther för, men inte för att vara tråkig. Han var en lysande predikant och en sann pedagog. Efter vad jag kan förstå genomsyrades Luthers förkunnelse av det vardagliga, och hans tillämpningar av texterna knöts till vad människor kunde förstå och känna igen.

Jag fattar att man inte kan uppdatera psalmer och Luthers skrifter vart femte år, men borde inte moderna lutheraner ligga i framkant när det gäller att uppdatera språket och utveckla predikokonsten så att förkunnelsen knyter an till åhörarnas vardag? Hur kommer det sig egentligen att det är mer pentekostalt (pingstvänner) orienterade kristna som skriver de flesta nya sångerna (tänk exempelvis på Hillsong), när det var ett av Luthers särtecken att popularisera sin teologi genom sina psalmer?

Samtidigt får man inte hamna i diket där man tror att ”popularisera teologin” betyder att ge församlingen vad den vill höra. Maximen ”ecclesia semper reformanda est” (kyrkan är i ständig reformation) betydet givetvis inte att man ska förändra läran för att vara luthersk. Luthers reformprogram handlade om att lyfta fram det bibliska vittnesbördet om att Jesus har dött i människans ställe för att människan ska kunna bli barn hos Gud, och det måste varje församling hålla fast vid som vill kalla sig för kristen – inte bara luthersk.

Över frågor som dessa kan man reflektera en tisdagseftermiddag.

Taggar: , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg
2 kommentarer på “Den gammalmodiga Luther?
  1. Andreas Holmberg skriver:

    Så sant! Här följer några uppdaterade Luther-psalmer: http://helakyrkansjunger.blogspot.se/search/label/1500-talet%20Luther
    Men det mest lutherska är förstås som du säger att skriva psalmer själv ;o)

Kommentera