Coronaviruset – rutiner i kyrkan

Under veckan har det pågående utbrottet av Corona-viruset ökat markant i utbredning och samhällspåverkan. Från att tidigare endast ha spridits till resenärer i drabbade områden och deras anhöriga sprids nu viruset i större omfattning.  Om du vill följa utvecklingen rekommenderas svt.se samt folkhalsomyndigheten.se alternativt telefonnumret för krisinformation 113 13.

Nedan följer några tankar om hur vi som kristna kan navigera denna nya och främmande situation, samt åtgärder och råd gällande gudstjänst i Roseniuskyrkan. Här finns folkhälsomyndighetens allmänna råd för hur man skyddar sig själv och andra.

 

Att vara kristen i virustider

En så främmande och osäker situation som denna kan lätt skapa rädsla i oss. Vi är nu mer medvetna om vår skörhet än vi vanligtvis är. Här är några förslag på vad som bör vägleda våra tankar och vårt agerande som kristna.

Tillit som föder bön. I liv och i död, i sjukdom och i hälsa tillhör vi Kristus (Rom 8:31-39). Vår tillit uttrycks i bön till Gud om att stå fasta i tron och om beskydd och bistånd i kampen mot viruset.

Kärlek som driver oss att tjäna vår nästa. Guds kärlek driver ut rädslan (1 Joh 4:18). Kärleken kallar oss att skydda dem vi älskar från smitta så gott vi kan, men kan också innebära att vi bör hjälpa någon som behöver oss för Jesu skull (Matt 25:36).

Vishet som leder oss att undvika onödiga risker. Som individer och kyrka ska vi hålla oss uppdaterade på läget och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda varandra och vårt vittnesbörd.

En längre reflektion och ett par förebilder ur kyrkans historia hittar i detta blogginlägg.

 

Gudstjänst i Roseniuskyrkan

Gudstjänster fortsätter

Tills vidare fortsätter vi att hålla gudstjänster i Roseniuskyrkan. Skulle den nyligen införda regleringen av allmänna sammankomster stramas åt (för tillfället är samlingar med färre än 500 personer tillåtna) anpassar vi oss efter detta. Håll koll på hemsida och facebook-sida där eventuella ändringar annonseras.

Söndagsskola fortsätter också. Söndagsskollärarna har fått instruktioner om extra försiktighetsåtgärder.

Rutiner vid högmässa

Nu på söndag den 15 mars blir det vanlig gudstjänst istället för högmässa då vår präst känt sig nödgad att lämna återbud eftersom han tillhör riskgrupp. Vid mässa längre fram kommer vi utvärdera hur vi kan fira nattvard på lämpligt sätt.

Kyrkfika inställt tills vidare

Gemensam servering utgör en av de större smittoriskerna och är inte en nödvändig del av gudstjänsten. Därför ställer vi in kyrkfikat och utvärderar efter hand som det kan vara mer säkert att anordna detta.

Rutiner och råd vid gudstjänst

Om du är sjuk: stanna hemma. Kontakta gärna Martin (e-post eller 070-2520672) så att vi känner till läget för varandra och kan be för och hjälpa varandra på bästa sätt.

Om du tillhör riskgrupp: stanna gärna hemma. Gudstjänsten går att lyssna på via närradio (88,0 MHz) och hemsida (https://roseniuskyrkan.se/live/), och Martin kan gärna göra hembesök så att du slipper utsätta dig för smittorisk.

Övriga: Välkomna till kyrkan! Tänk extra på handhygien särskilt om du reser kollektivt till kyrkan. Rekommendationen är tvätta händer noggrant med tvål och varmt vatten i 20 sekunder. Räkna med att komma lite tidigare då det kan bli kö till toaletterna när många ska tvätta händerna. Gudstjänstvärdar och mötesledare kommer inte att ta alla i hand vid kyrkans in- och utgång. Övriga får gärna på samma sätt hälsa utan att ta i hand.

Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg
0 kommentarer på “Coronaviruset – rutiner i kyrkan
1 Pings/Trashbacks för "Coronaviruset – rutiner i kyrkan"
  1. […] [Detta blogginlägg beskriver en generell kristen respons till Corona-viruset. Praktiska rutiner och råd inför gudstjänst i Roseniuskyrkan finns här.] […]

Kommentera