Center Church – start av ett nytt läsprojekt

Jag och Daniel kommer under det närmaste läsåret läsa Center Church av Tim Keller tillsammans. För varje kapitel skriver vi var sitt blogginlägg och bjuder därmed in alla läsare att reflektera kring kyrkan och staden, och delta i samtalet via kommentarer och samtal med oss. Välkomna på resan genom tegelstenen Center Church!


Bokomslag

Center Church av Tim Keller

Presenterar Timothy J. Keller

Innan jag går in på boken Center Church tänkte jag säga något om Timothy (Tim) Keller. Det är inte mer än rätt att jag redan från start är öppen med att Keller är en av mina största förebilder, både som kristen apologet och som pastor i en växande, levande och omvärldsorienterad storstadsförsamling – Redeemer Presbyterian Church på Manhattan i New York City.

Jag kom i kontakt med Keller först när vi på CredoAkademin fick möjlighet att ge ut den internationella bästsäljaren Varför ska jag tro på Gud? (The Reason for God). Boken var en aha-upplevelse av ett – för mig – nytt sätt att försvara kristen tro mot invändningar och tvivel på ett ovanligt inkännande, sympatiskt och samtidigt direkt sätt.

Senare har vi också översatt och publicerat Korsets Konung (King’s Cross), baserad på en serie predikningar över Markusevangeliet.

Under det första halvåret i min och Daniels tjänst lyssnade vi på en kurs i ”Kristuscentrerad förkunnelse i en postmodern värld” som bl a. Keller undervisat teologistudenter i. Keller har en unik förmåga att relatera och integrera apologetisk undervisning, samtidsanalys och reflekterad själavård och att samtidigt förankra det i evangeliet om den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus. Det har betytt mycket för mig personligen och blivit en modell för hur jag själv vill undervisa: alltid med Kristus i centrum, utan att ducka för nutida frågor, tvivel och invändningar. Keller är en av de predikanter/pastorer som jag regelbundet lyssnar på predikningar av.

Det här är helt enkelt ett onödigt långt sätt att säga att det är med glädje jag påbörjar ett andra varv av Center Church (det första blev bara halvgjort) och gör det i dialog med Daniel och med er läsare här på bloggen.

Center Church: en introduktion

Kellers framträdande roll i den evangelikala världen beror inte bara på hans apologetiska arbete, utan lika mycket på hans engagemang för världens storstäder. Storstäderna är nutidens och framtidens avgörande samhällsbärare och därför kanske världens viktigaste missionsfält. Ni som känner mig har hört mig tjata om detta förr!

I introduktionen till Center Church lyfter Keller fram sin syn på varför många i övrigt framgångsrika kristna ledare eller församlingsmodeller misslyckats i staden: avsaknaden av en tydlig teologisk vision.

Med teologisk vision menar Keller en vision som är en konkretisering av ens grundläggande tro och bekännelse med konsekvenser för hur man vill uttrycka och tillämpa evangeliet i den tid och plats där man befinner sig. Istället för att endast betona rätt bekännelse eller rätt metod som vägar till att ”nå ut”, förespråkar Keller att man utvecklar en teologisk förståelse av ens samtid och försöker se hur evangeliet ansluter till den (vilket kommer innebära både utmaning och bejakelse av samtiden).

Roseniuskyrkans värdegrund är på många sätt en början till en teologisk vision – den lägger ut vår förståelse av kristen tro och Guds ord, och försöker samtidigt förklara hur detta leder till konkreta sätt att vara kyrka. Samtidigt behöver vi göra mer jobb när det gäller att förstå vår kultur bättre och vad som kännetecknar en storstad. Därifrån kan vi i större utsträckning vända oss mot Stockholm och stockholmarna och presentera de goda nyheterna om Jesus på ett genomtänkt och begripligt sätt. Exempel på frågor som Keller föreslår att man ställer sig när man utarbetar en teologisk vision är:

  • Vad är evangeliet, och hur talar vi det till människors hjärtan idag?
  • Hurdan är vår kultur, hur kan vi både knyta an till den och utmana den i vår förkunnelse?
  • Var finns vi (storstad, förort, småstad, landsbygd) och hur påverkar det vårt arbete?
  • I vilken grad och hur ska kristna vara involverade i samhällslivet och skapande av kultur?
  • etc.

Poängen för oss är inte att kopiera Kellers idéer eller församling (något han också själv understryker). Istället handlar det om att lära sig av de frågor de har ställt för att komma fram till en modell som fungerar. Vår process och vår teologiska vision ska konkretiseras för vår stad och vår tid.

Det här blir spännande läsning!

Taggar: , , ,
Publicerad i Läst och reflekterat

Kommentera