”Att leva som kristen i den moderna världen”

Ja, hur ser egentligen ett svar ut på rubriken till mitt blogginlägg? Jag sitter just nu med förberedelserna till uppstarten av vår lärjungaskola VARDag ikväll. Med start i kväll och en bit in på vårterminen kommer vi att gå igenom Första Petrusbrevet, och jag blir så inspirerad när jag förbereder! Jag ska inte gå undervisningen i förväg, men nedan följer liksom kärnan i relevansen för Petrus brev till oss:

Första Petrusbrevet handlar mycket om att lida för evangeliets skull, och det har inte vi erfarenhet av på samma sätt som Petrus, mottagarna av brevet, eller våra syskon som slaktas av IS. Men även om våra erfarenheter inte är desamma som deras, så har vi våra egna erfarenheter av lidande för evangeliets skull och de ska vi inte förringa: vi vet att det kan bli obekvämt att försvara sin tro i klassen eller på arbetet; vi vet att man inte alltid blir populär när man talar om syndens allvar och behovet av omvändelse. Hur ska vi våga vara frimodiga kristna i ljuset av detta? Petrus kommer längre fram att skriva:

Vem kan göra er något ont, om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. (3:13-17)

Det blir en VARDags-samling att se fram mot! Vem känner sig träffad av detta? Vem behöver uppmuntran i den här beskrivningen. Scott McKnight gör en tillämpning, som jag önskar att jag själv hade kommit på. Han skriver i sin kommentar:

I Väst kan jag inte tänka mig någon grupp till vilken ”social exkludering” kan passa bättre än gudfruktiga kristna på universiteten. (McKnight, NIVAC, s. 62.)

”Guds ord är levande och verksamt”, skriver Paulus och det är verkligen tydligt i Första Petrusbrevet. Under höstens gång kommer vi att se vad Guds Ord har att säga om bl.a.

  • En tro som ger skäl till glädje
  • Kristen identitet
  • Hur förhålla sig till staten?, och
  • Hur förhålla sig till sin man/fru?

Och mer ändå. Välkommen till VARDag.

Taggar: , , , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera