Att höra Guds röst

Vid ett par tillfällen den här roliga bilden dykt upp i mitt Facebook-flöde:

 

Det är en träffande bild för hur en lutheran (med flera kristna) ser på Guds tilltal. Givetvis kan Gud tala till oss i drömmar eller genom tilltal i hjärtan eller en stilla röst, men vi har inget löfte om att alltid höra dessa röster när vi ber. Däremot har vi Guds löften på att Bibelordet är levande och verksamt, och att vår tro växer och stärks genom det ordet. Kolla t.ex. 2 Timoteusbrevet 3:

Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Eller läs vad Jesus säger till oss i Johannesevangeliet:

De ord som jag har talat till er är Ande och liv. (6: 63)

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. (16: 7 – 8)

Och till slut ett stycke från profeten Jesaja 55:

Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Det bästa du kan göra om du vill höra Guds röst, är alltså att läsa Bibeln! Alla, utan undantag, har jämlik tillgång till Guds röst genom Bibelordet. Utnyttja den möjligheten!

För dig som tycker att det kan vara svårt att veta hur och vad du ska läsa, vill jag tipsa om vår bibelläsningsplan: LÄS BIBELN PÅ ETT ÅR. Följ gärna med i den!

Taggar: , ,
Publicerad i (Helt vanliga) blogginlägg

Kommentera