Årsmötesinformation

Här finns information för dig som är medlem i Roseniusföreningen i Stockholm och som ska delta i föreningens årsmöte 2021-04-22.

Anslutning till årsmötet

Årsmötet hålls digitalt via verktyget Google Meet. Du ansluter via din dator enligt nedan. Det finns också möjlighet att ringa in till mötet och vara med via telefon.

Om du har problem med att ansluta till mötet kan du ringa till 070-3226684 (Gustaf Lunnergård) för att få telefonsupport.

Voteringsverktyg

Om votering (sluten omröstning) krävs i någon fråga kommer ett webb-formulär att användas. För att kunna lämna din röst krävs att du anger den voteringskod som skickats ut med kallelsen till årsmötet. OBS! Voteringskoden är personlig och om du tappat bort den kan du inte få en ny.

Regler för voteringar

  • Ange rätt voteringskod.
    • Kontroll av att koden har rätt format (tre konsonanter + tre siffror) görs innan man skickar in, men om formatet är korrekt kommer den felaktiga rösten inte upptäckas förrän vid rösträkningen och då räknas som en ogiltig röst.
  • Endast den först avlämnade rösten med en voteringskod räknas.
    • Om man använder samma voteringskod mer än en gång i en omröstning är det bara den först avlämnade rösten som räknas. Alla efterföljande röster med samma voteringskod kommer att räknas som ogiltiga.
  • Om endast voteringskoden fylls i (och inget annat) räknas rösten som blank.
  • Om det vid val finns fler förslag än antal platser kan rösten inte skickas in om man markerat fler personer än antalet tillgängliga platser.