VARDag

VARDag

Den kristna tron levs i vardagen när vi utför våra vardagssysslor inför Guds ansikte och till hans ära. VARDag vill vara en hjälp att fördjupa detta liv. Vi äter kvällsmat, får undervisning och samtalar om tron, samt ber och sjunger tillsammans. Det är enkel och konkret vardagstro!

2017 – 2018 i VARDag: Första Johannesbrevet

Om man lyssnar på musik kan man efterhand lära sig att höra när det klingar falskt i en stämma – om man lyssnar mycket och uppmärksamt kan man även upptäcka mer subtil disharmoni. Men hur upptäcker man egentligen disharmoni i den kristna tron? Hur övar man upp sin känslighet och mot vad ska man pröva det man hör?

Från hösten 2017 till och med våren 2018 kommer vi att studera Första Johannesbrevet i Nya testamentet. Denna bibelbok handlar just om lära sig urskilja vad som är sann och falsk kristendom. Johannes skriver till församlingar i Mindre Asien som har blivit förvirrade av vänner som har brutit sig ur deras gemenskap för att gå över till ”en bättre/sannare” form av kristendom. Deras tro präglades av den klassiska grekiska åtskillnaden mellan kropp och ande och de accepterade inte att Gud skulle ha blivit människa.

Contra denna ”kristendom” argumenterar Johannes utifrån personlig erfarenhet: han har med sin egen kropp sett, hört och rört vid Jesus och kan intyga att Jesus är Gud själv som har blivit människa. Det harmoniska grundackordet, som Johannes överlämnar åt oss att stämma vår tro efter, är budskapet att Gud är kärlek och att den kärleken har uppenbarats i Jesu korsdöd för våra synder. Därför ska också den som vill kalla sig kristen dels fly synden, dels älska sin nästa. Om detta handlar Första Johannesbrevet.

Nedslag i vardagen

Den största delen av våra liv levs i vardagen, som är fylld av arbete, familj, vänner, sorg, glädje, utmaningar, tristess, lycka, och mycket annat. Det är i vardagen som vårt lärjungaskap verkligen sätts på prov, och det är i vardagen vi har flest kontakter med människor som inte känner Jesus. Och ändå är det så lätt att glömma bort att Gud är intresserad av hela livet, alla veckans dagar.

Genom att göra ”nedslag i vardagen” får vi ställa frågan: hur påverkas vad jag gör i vardagen av det faktum att jag är Guds barn? Vad har min tro och mitt lärjungaskap att göra med mitt arbete och min fritid? Vi kommer också få göra några möten med inbjudna gäster som samtalar med Daniel och/eller berättar om aktuella frågor.

Se detaljerat schema för VARDag i vår kalender. 

 

En plats där lärjungar formas och växer

Lärjunge kallas den som följer Jesus från Nasaret, som lyssnar till hans undervisning och delar livet med honom. VARDag är vårt sätt att utrusta i lärjungaskap 2015: en plats där lärjungar formas, d.v.s. upptäcker Jesus för första gången, och växer, d.v.s. leds vidare och fördjupas i sin tro. Vi gör det med en beprövad metod: att lyssna till undervisning och att dela livet. Vardagslivet.

 

Så här ser en VARDagskväll ut

VARDag går från september – maj varannan tisdagskväll. Övriga veckor delar VARDag upp sig och träffas i mindre hemgrupper. Om du är intresserad av att vara med i en hemgrupp får du gärna kontakta Gunnar (gulu@kth.se) och Carina Lunnergård (carinalunnergard@gmail.com).

  • 18.30 Kvällsmat – mat smakar bäst i trevligt sällskap, och gemenskapen runt maten låter oss landa efter dagens plugg eller jobb.
  • 19.15 Undervisning – undervisningen är central, men varierar i sin form, innehåll och svårighetsgrad. Fokus ligger på att föra oss vidare i vårt lärjungaskap och att leva ut vår tro i vardagen.
  • 20.00 Lovsång & förbön – här får vi möjlighet att i sång och bön lyfta upp våra liv inför Gud och samtala med honom om vad undervisningen har väckt i oss.