Roseniuskyrkans församlingshelg 2018

Från oss alla – till er alla

Kort beskrivning av helgens tema

Som en röd tråd genom hela Bibeln löper uppmaningen till mission. När patriarken Abraham kallas av Gud att bli stamfar till Guds folk, säger Gud till honom: ”I dig ska jordens alla släkten bli välsignade”, och Gud talade genom profeten Jesaja, många århundraden senare, om en dag då Gud skulle samla folk från hela jorden till en himmelsk fest. Allra tydligast blir missionstanken i Jesus Kristus, och där blir det ännu tydligare att uppdraget först och främst inte vilar på människor utan på Gud. Genom Jesus blir Gud människa för att söka upp och frälsa människan, och vid sin himmelsfärd ger han kyrkan detta uppdrag:

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt. 28:18-20.)

I vår tid fortsätter Gud sitt missionsuppdrag genom sin kyrka i den helige Andes kraft. Roseniuskyrkans riksorganisation ELM har allt sedan sitt grundande 1911 velat delta i detta uppdrag. Därför har man bedrivit arbete i Östafrika och på senare tid i Peru i Sydamerika. Sedan årskonferensen 2018 har man dessutom fattat beslut om att påbörja ett arbete i Främre Asien. Detta uppdrag är också vårt uppdrag, och därför vill vi ägna årets församlingshelg åt mission, och då främst i utlandet.

Titeln ”Från oss alla – till er alla” syftar på att varje kristen har del i missionsuppdraget och att uppdraget syftar till att nå alla folk.

Talare

Martin Helgesson kommer att leda bibelundervisningen på lördag förmiddag. På eftermiddagen får vi besök av Janne och Annis Smetana som nyligen har kommit hem med sina barn efter fyra år som missionärer i Peru. De kommer att berätta om sitt arbete och dela erfarenheter från missionsfältet. Talare till lördagskvällen är ännu inte klart, men information kommer snart.

Sofia Ödman m.fl. kommer att hålla i barnsamlingarna, som också kommer att handla om mission utifrån ELM:s nya missionsmaterial för barn ”Kom och se”, komochse.se

I söndagens gudstjänst predikar Daniel Ringdahl. Gudstjänsten fortsätter inte spåret från lördagen, utan är en fristående ”gudstjänst för alla åldrar”.

Schema

Anmälan: Sista anmälningsdag: sön. 16 sept. Anmälan är bindande. Anmäl dig här, eller på papperslistor i kyrkan.

Lördag

09.30 Drop-in och kaffe

10.15 Gemenskap

11.00 Bibelns röda tråd: Missionen – Martin Helgesson
(- Separat program för barnen)

12.30 Lunch

Gemenskapsaktiviteter

15.00 Fika

15.30 Erfarenheter från missionsfältet – Janne och Annis Smetana

17.30 Middag

19.00 Undervisning och talare ej klart ännu

Bön och sång
(- Filmkväll för barnen)

21.00 Kvällsfika

Söndag

08.30 Frukost

10.30 Gudstjänst för alla åldrar – Daniel Ringdahl

12.00 Lunch

– Städning och hemfärd

Praktisk information

 • Anmälan sker via lista på Gränden eller via e-post: martin.helgesson@roseniuskyrkan.se senast söndagen den 16 september. Därefter får du vidare instruktioner via e-post. Glöm inte bort att anmäla specialkost!
 • För att hålla nere kostnaderna kommer vi att laga vår mat själva. Var därför beredd på att du kommer att delas in i ett matlag med ansvar för en viss måltid.
 • Priser för helgen:
  • Vuxen 500 kr
  • Vuxen boendes hemma 450 kr
  • Student 350 kr
  • Barn 7-12 år 250 kr
  • Barn 3-6 år 150 kr
  • MAX för familj 1250 kr
  • Därutöver får man gärna ge en frivillig gåva i kollekt för att täcka eventuella återstående kostnader.