Skärtorsdag

1 Apr, 18 - Kjell Petersson - Nattvardsgudstjänst - Prövningens stund

Skärtordag

13 Apr, 17 - Kjell Petersson - Nattvardsgudstjänst - Det nya förbundet

Midfastosöndagen

6 Mar, 16 - Stellan Bengtsson - Nattvardsgudstjänst

Sönd. efter alla helgons dag. Predikoserie del 2 (1 Kor. 1-6)

1 Nov, 15 - Hakon Långström - Nattvardsgudstjänst

Skärstorsdag Predikan med HHN

3 Apr, 15 - Hakon Långström - Nattvardsgudstjänst - Det nya förbundet