1:a sönd i advent

2 Dec, 18 - Martin Helgesson - Familjegudstjänst - Jesus kommer

2 sönd e Trefaldighet

10 jun, 18 - Daniel Ringdahl, Kallelsen till Guds rike - Familjegudstjänst

1:a Sön e. Trefaldighet

18 jun, 17 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vårt dop

Sönd före Domsöndagen

13 Nov, 16 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vaksamhet och väntan

16 e Trefaldighet Familjegudstjänst

11 sep, 16 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst

16 e Tref. Familjegudstjänst

20 sep, 15 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Döden och livet

Bönsöndagen – familjegudstjänst

10 maj, 15 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Bönen

Fastlagssöndagen

15 feb, 15 - Martin Helgesson - Familjegudstjänst - Kärlekens väg

Sönd. f Domsöndagen familjegudstjänst

16 Nov, 14 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vaksamhet och väntan

Kyndelsmässodagen, Familjegudstjänst, Uppenbarelsens ljus

2 feb, 14 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Uppenbarelsens ljus