Sönd. före domsöndagen

18 Nov, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Vaksamhet och väntan

Sönd före Domsöndagen

13 Nov, 16 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vaksamhet och väntan

Sönd. f Domsöndagen familjegudstjänst

16 Nov, 14 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vaksamhet och väntan