2:a sönd i Advent

9 Dec, 18 - Magnus Hagström - Högmässa - Guds rike är nära

2 Sönd i Advent

10 Dec, 17 - Petter Sundelius - Högmässa - Guds rike är nära

2:a advent

4 Dec, 16 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Guds rike är nära

2 sönd i advent. Guds rike är nära

6 Dec, 15 - Erik J Andersson - Gudstjänst - Guds rike är nära

2 sönd i Advent

7 Dec, 14 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Guds rike är nära