Heliga trefaldighets dag

27 Maj, 18 - Hakon Långström - Högmässa - Gud- Fader Son och Ande

Heliga Trefalgighets dag

31 Maj, 15 - Jonas Fjertorp - Gudstjänst - Gud- Fader Son och Ande