Andra söndagen i Fastan

25 feb, 18 - Markus Preston - Gudstjänst - Den kämpande tron

2:a Sön i Fastan

Jonny Bjuremo
21 feb, 16 - Jonny Bjuremo - Högmässa - Den kämpande tron

2:a söndagen i fastan

1 mar, 15 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Den kämpande tron

1:a söndagen i fastan, 1 Mos 3:1-13

9 mar, 14 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Den kämpande tron