Pingstdagen

20 Maj, 18 - Martin Helgesson - Gudstjänst

Päskdagen

1 Apr, 18 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Kristus är uppstånden

Jungfru Marie bebådelsedag

18 Mar, 18 - Martin Helgesson - Gudstjänst

Första söndagen i fastan

18 Feb, 18 - gudstjänst, Martin Helgesson, prövningens stund

3 Sönd e Trettondagen

21 Jan, 18 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Jesus skapar tro

Juldagen

31 Dec, 17 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Jesu födelse

1 sönd i Advent

3 Dec, 17 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Ett nådens år

Alla helgons dag (Predikoserie, del 7)

5 Nov, 17 - Martin Helgesson - Högmässa

19 e Trefaldighet (Korintierbrevet 14:26-)

22 Okt, 17 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Trons kraft

13 sönd e Trefaldighet

27 Aug, 17 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Tro och Liv