Heliga trefaldighets dag

27 Maj, 18 - Hakon Långström - Högmässa - Gud- Fader Son och Ande

FASTLAGSSÖNDAGEN

11 Feb, 18 - Hakon Långström - Högmässa - Kärlekens väg

Fastlagssöndagen

26 Feb, 17 - Hakon Långström - Högmässa - Kärlekens väg

3 sönd i Advent

18 Dec, 16 - Hakon Långström - Gudstjänst - Herrens moder

15 e Tref

4 Sep, 16 - Hakon Långström - Högmässa - Ett är nödvändigt

Sönd. efter alla helgons dag. Predikoserie del 2 (1 Kor. 1-6)

1 Nov, 15 - Hakon Långström - Nattvardsgudstjänst

Skärstorsdag Predikan med HHN

3 Apr, 15 - Hakon Långström - Nattvardsgudstjänst - Det nya förbundet

19 e Tref. Trons kraft

26 Okt, 14 - Hakon Långström - Gudstjänst

Långfredag

18 Apr, 14 - Hakon Långström - Gudstjänst - Korset

4:e Advent: Bana väg för Herren

15 Dec, 13 - Hakon Långström - Gudstjänst