22:e söndagen e. Trefaldighet (Predikoserie, del 8)

12 Nov, 17 - Daniel Ringdahl, gudstjänst

14 sönd e Trefaldighet

17 Sep, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Predikoserie del 2: 1 Korintierbrevet

13 Sönd e Trefaldighet

10 Sep, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - I Kor 12

10 sönd e Trefaldighet

20 Aug, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Nådens gåvor

1:a Sön e. Trefaldighet

18 Jun, 17 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vårt dop

ELM-BVs årskonferens måndag: Panelsamtal

5 Jun, 17 - Daniel Ringdahl, Erik J Andersson, Lars-Göran Brandt, Peter Henrysson - ELM-BVs årskonferens 2017 måndag

ELM-BVs årskonferens måndag: Luther och överheten

5 Jun, 17 - Daniel Ringdahl - ELM-BVs årskonferens 2017 måndag

ELM-BVs årskonferens söndag: Mission i Sverige

4 Jun, 17 - Daniel Ringdahl - ELM-BVs årskonferens 2017 söndag

ELM-BVs årskonferens söndag: Högmässa

4 Jun, 17 - Daniel Ringdahl, Rune Imberg - ELM-BVs årskonferens 2017 söndag - Den helige Ande

Påskdagen

16 Apr, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Kristus är uppstånden