Sönd. före domsöndagen

18 Nov, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Vaksamhet och väntan

21:a söndagen efter trefaldighet

21 Okt, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

Den helige Mikaels dag

30 Sep, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

15 e Tref Ett är nödvändigt ”Lita aldrig på mäktiga män”

9 Sep, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Ett är nödvändigt

11 sönd e. Trefaldighet

12 Aug, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Tro och Liv

9 sönd e Tref

29 Jul, 18 - Daniel Ringdahl

3 sönd e Trefaldighet

17 Jun, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Förlorad - återfunnen

2 sönd e Trefaldighet

10 Jun, 18 - Daniel Ringdahl, Kallelsen till Guds rike - Familjegudstjänst

Sönd.före Pingstdagen

13 Maj, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Hjälparen kommer

Passionsgudstjänst Långfredag

30 Mar, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Försoningen