3 sönd i Fastan Daniel Ringdahl

4 Mar, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst

2 Sönd e Trettondagen

14 Jan, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Livets källa

Nyårsafton

31 Dec, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Guds barn

3 sönd i advent

18 Dec, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Bana väg för Herren

22:e söndagen e. Trefaldighet (Predikoserie, del 8)

12 Nov, 17 - Daniel Ringdahl, gudstjänst

14 sönd e Trefaldighet

17 Sep, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Predikoserie del 2: 1 Korintierbrevet

13 Sönd e Trefaldighet

10 Sep, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - I Kor 12

10 sönd e Trefaldighet

20 Aug, 17 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Nådens gåvor

1:a Sön e. Trefaldighet

18 Jun, 17 - Daniel Ringdahl - Familjegudstjänst - Vårt dop

ELM-BVs årskonferens måndag: Panelsamtal

5 Jun, 17 - Daniel Ringdahl, Erik J Andersson, Lars-Göran Brandt, Peter Henrysson - ELM-BVs årskonferens 2017 måndag