4 sönd i Påsktiden

22 Apr, 18 - Fredrik Smetana - Gudstjänst - Vgen till livet

3:e söndagen i Påsktiden

15 Apr, 18

2 sönd i Påsktiden

8 Apr, 18 - Örjan Blom - Högmässa - Påskens vittnen

Päskdagen

1 Apr, 18 - Martin Helgesson - Gudstjänst - Kristus är uppstånden

Skärtorsdag

1 Apr, 18 - Kjell Petersson - Nattvardsgudstjänst - Prövningens stund

Passionsgudstjänst Långfredag

30 Mar, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Försoningen

Palmsöndagen

25 Mar, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst - Kärlekens väg

Jungfru Marie bebådelsedag

18 Mar, 18 - Martin Helgesson - Gudstjänst

Midfastosöndagen

11 Mar, 18 - Magnus Hagström - Högmässa - Livets bröd

3 sönd i Fastan Daniel Ringdahl

4 Mar, 18 - Daniel Ringdahl - Gudstjänst